Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất thế giới
(LĐXH) Ngày 17/11/2020, tại Hà Nội, Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) thông tin về Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 và Ngày Thế giới phòng, ch...
1 2 3 4 5 6 7