Lao động
Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn Nam Định đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
(LĐXH) - Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn (LĐNT) đã được ngành Nông nghiệp và các huyện, t...
1 2 3 4 5 6 7